Knihy o cestovaní, Tipy na výlety v Českej republike, tajomné chodníky. V krajine nachádzame pozoruhodné kamene najrôznejších tvarov. Niektoré sú spájané s významnými udalosťami či tajomnými povesťami, iné vztýčené mieria nahor do oblohy ako menhiry, ktoré sú vraj dávnymi astronomickými stavbami tajomných Keltov. Alebo ide o zabudnuté symboly pohanských rituálov, rovnako ako zvláštne geometrické rady kameňov? A čo ak je v nich skrytý nerozlúštený odkaz dávnych generácií do vzdialenej budúcnosti? Dokážeme ho prečítať? Pri potulkách za tajomnými kameňmi spoznajme mnohé málo známe kúty našej vlasti, očarujúce prírodu, pohľadné dedinky a mestečká, a tiež osudy ľudí, ktorí v týchto miestach žili. Kniha významného autora Pavla Toufara je prvou z nového radu turistických sprievodcov Toulky, v ktorej vám prinesieme nielen cenných radcov na cesty, ale zároveň aj zaujímavé historické fakty o daných oblastiach.

Tipy na výlety, Knihy o cestovaní v Českej republike

Knihy o cestovaní v samom srdci Čiech, západne od Prahy sa rozkladá rozsiahle lesnaté územie, ktorého prírodný ráz nebol doteraz podstatnejšie narušený vplyvom človeka. Křivoklátsko, nazývané podľa významného gotického hradu, bývalo výsadným loviskom českých kniežat a kráľov a tunajšie hlboké hvozdy si dodnes zachovali ráz dávnej divočiny. Táto kniha sa vám pokúsi priblížiť Křivoklátsku vrchovinu v celej mnohotvárnosti a rozmanitosti. Prejdeme so skalnatým údolím rieky Berounky okolo miesta, kde čert kedysi staval most, alebo kde slávny spisovateľ Ota Pavel stretol ryby, uvidíme romantické hrady Křivoklát, Týřov, Jivno, Jenčov a Nižbor, odhalíme tajomstvo keltských zlatých pokladov zaniknutých hradísk, pokúsime sa nájsť kamenné ráčiky – trilobity, nahliadneme do štôlní dávnych baníkov aj do divokej Skryjských jazierok, vystúpime na posvätnú horu staroslovanského boha Velesa a podnikneme safari rajom zveri v Lánskej obore. A k hlbokým lesom samozrejme tiež patria napínavé historky o krutých bojoch hájnik

Tajemné kameny - Pavel Toufar

Tipy
Tajemné kameny

Tajemné stezky - Křivoklátským král. hvozdem - Otomar Dvořák

Tipy
Tajemné stezky

Tajemné stezky - Před branou Šumavy a Českého lesa - Aleš Česal

Tipy
Tajemné stezky

Knihy o cestovaní. Viete kde majú bezodnú hradnú studňu? Kde stojí najväčšia čierna kuchyňa v strednej Európe? Prečo sú Černínové z Chudenic čierni? Aké mystérium skrýva preštický barokový chrám? Kto chcel zničiť klatovských slobodomurárov? Prečo plače obraz Panny Márie? Ako to bolo s prvou láskou Jakuba Arbesa? Kde sa našlo najslávnejšie falzum českej histórie? Koľko mal vlastne švihovský hrad veží? Kde sa narodila Rusalka? Neviete?

Tajemné stezky - Toulky Vysočinou - Jan Bauer

Tajemné stezky

Tajemné stezky - Za poklady brdských Hřebenů - Otomar Dvořák

Tajemné stezky

Technické památky Česka/1:500 tis.(tematická mapa)

Technické památky česka

Poďte spolu s autorom, známym publicistom a západočeským rodákom Alešom Česalom pátrať po starých legendách, povestiach, dramatických historických udalostiach, po osudoch ľudí, pokladoch a tajomstvách nádhernej krajiny, ktorá je kľúčom k Českému lesu a Šumave, krajiny, ktorú kedysi básnik Ladislav Stehlí Zemou zamyslenú. Navštívte s nami úchvatný kraj, kde sa zázračné studničky snúbia s kamennými stopami sv. Vojtecha, kraj prekrásnych hradov, romantických zámkov a unikátnych archeologických nálezov …

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., A-J - Hana Hlušičková

A j

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., S-Ž - Hana Hlušičková

S ž

Bojiště severních Čech - Bitvy o severní průsmyky - Václav Junek

Bojiště severních čech

Knihy o cestovaní. Početný kolektív odborníkov na jednotlivé odbory a pracovníkov pamiatkovej starostlivosti zostavil unikátny lexikón, ktorý zahrnie v plánovaných troch zväzkoch technickej pamiatky najrôznejšieho typu az celej škály technických odborov na našom území. Komplet uzavrie slovník odborných výrazov, slovníček osobností, prehľad múzeí (vrátane expozícií), skanzenov, pamätných dosiek a podobne. Text sprevádzajú dobové aj súčasné fotografie, plány, schémy a ďalšie ilustrácie.

Prvý diel obsahuje: Po úvodných prehľadových statách k jednotlivým odborom (z ktorých mnohé ako potravinárstvo, doprava a ďalšie sa ešte delia na podobory) nasleduje abecedne radený lexikón lokalít s technickými pamiatkami, a to bez ohľadu na to, či tento štatút oficiálne nesú alebo nie . Zaradené sú aj výnimočné pamiatky dnes zaniknuté (napríklad reťazové mosty) a tiež základné pojmy s vysvetlením princípu a vývoja (hamr, sústruh a i.).

Knihy o cestovaní. Záverečný zväzok encyklopédie zahŕňa zostávajúce písmená abecedy (S až Ž) a zároveň dodatky k jednotlivých heslám, a to vrátane zoznamu strát, ktoré priniesli povodne z augusta roku 2002. Súčasťou tohto zväzku je aj rad užitočných príloh: terminologický slovník, biografický slovníček, súpis mupis , expozícií, skanzenov, ale aj rodných domčekov, pamätných dosiek, škôl a učilíšť technického smeru (vrátane zaniknutých) av neposlednom rade aj opravy a doplnky.

Knihy o cestovaní. Severné oblasti Čiech boli vždy dôležitou obrannou hradbou našich krajín. Vysoké hory a husté lesy bránili vniknutiu nepriateľa a len na niekoľkých miestach tadiaľto prebiehali obchodné a zemské chodníky, strážené sústavou menších i väčších hradov a hrádkov, z ktorých mnohé sú dnes len nepatrnými zrúcaninami. Niekoľkokrát tadiaľto prenikli aj napriek tomu nepriateľské vojská, a to od raného stredoveku až po celkom nedávnu minulosť.

Ottův atlas výletní trasy Šumava

Ottův atlas výletní trasy šumava

Špalíček výletů - Města a městečka - Vladimír Soukup, Petr David st.

Petr david st.

Šumava - Česko všemi smysly - Vladimír Soukup, Petr David st.

Petr david st.

Okrem toho tu bolo niekoľko významných veľkých miest, ktoré si prežili nejedno obliehanie, napríklad v čase husitských búrok alebo počas tridsaťročnej vojny. Kniha Henricha Broža sa zaoberá bitkami na tomto území a detailne približuje čitatelia udalosti dávno minulej. Kniha je doplnená mapami, súradnicami GPS a predovšetkým radom fotografií v texte vo farebnej prílohe.

Vysoká pánska obuv na turistiku

Vysoká pánska obuv na turistiku