Prvý prípad infekcie AIDS v USA bol diagnostikovaný v San Franciscu v roku 1981. Nasledoval záhadné prepuknutie choroby v oblastiach tretieho sveta, ako je Afrika a Haiti, v 70. rokoch minulého storočia. Vypuknutie AIDS v USA sa najskôr zdalo byť obmedzené na homosexuálnu komunitu, ako napríklad v San Franciscu. Prvý oficiálny prípad AIDS má spojitosť so ZSSR, lebo to sú komunisti a tí podľa Lenina, Stalina musia zabiť svojho triedneho nepriateľa 🙂 Sovietský človek si to vyskúšal na vlastnom obyvateľstve.

AIDS, Kontaminované vakcíny WHO

Zdá sa, že nikto nespája zjavne nesúvisiace skutočnosti, že pred vypuknutím homosexuálnej komunity v USA Svetová zdravotnícka organizácia vykonala na Haiti rozsiahle očkovanie proti pravým kiahňam a homosexuáli zo západného pobrežia, najmä zo San Francisca, urobili z Haiti hlavné ihrisko a miesto dovoleniek. Väčšina ortodoxných lekárskych vedcov nemá najmenšiu predstavu, prečo došlo k takému drastickému „výbuchu“ vírusu. Stalo sa to preto, že AIDS bol zavedený kontaminovanou vakcínou, ktorú používa WHO v rámci kampane na eradikáciu kiahní.

Medzi očkovaním WHO a následným prepuknutím AIDS existuje vysoká korelácia.

Je to skutočne zdokumentované! Vakcíny kontaminované vírusmi sa potom široko podávali krajinám tretieho sveta najmä v Afrike, Južnej Amerike a na Haiti. Podanie týchto vakcín Svetovou zdravotníckou organizáciou presne súvisí s následným prepuknutím epidémií v týchto krajinách. A prvý oficiálny prípad nákazy AIDS bol na svete.

Akademici v týchto krajinách silne naznačujú, že samotná očkovacia látka bola „prekurzorovým“ činidlom, ktoré iniciovalo začiatok infekcie AIDS. V šokujúcom článku „Vakcína proti pravým kiahňam“ spustila vírus AIDS v London Times z 11. mája 1987 redaktorka Times Science Pearce Wrightová oznámila, že epidémiu AIDS môže spôsobiť očkovanie proti kiahňam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v treťom svete krajín.

V dôležitom článku Easy Reader, 4. júna, Jon Rappoport informoval o článku Times a výsledkoch rozhovoru s Robertom Matthewom, technickým korešpondentom denníka Times. Podľa Rappoporta ho Matthews informoval, že samotná WHO mala akési podozrenie, že jej imunizačný program proti pravým kiahňam môže byť spojený s AIDS. Na vykonanie nezávislej štúdie bol zamestnaný externý konzultant a táto štúdia potvrdila, že vakcíny WHO skutočne nejakým spôsobom spôsobujú dôkaz AIDS u očkovaných osôb.

Netreba dodávať, že WHO túto správu okamžite pochovala, ktorej záver musel byť poslednou vecou, ​​ktorú WHO chcela počuť. Poradca potom prišiel do denníka Times. The Times ho vypočuli a príbeh vytlačili.

Tento ohromujúci príbeh má takmer zarážajúce korelácie: „Teória vakcíny proti pravým kiahňam by zodpovedala postaveniu stredoafrických štátov za najpostihnutejšie krajiny; prečo sa Brazília stala najviac postihnutou latinskoamerickou krajinou; a ako sa Haiti stalo cestou šírenia AIDS, do USA: Brazília, jediná juhoamerická krajina zahrnutá do kampane na odstránenie, má v tomto regióne najvyšší výskyt AIDS“

Rappoport potvrdzuje, že téma kontaminovaných vakcín „očkovacie látky, ktoré vyrobené v tkanivových kultúrach častí zvierat obsahujú„ extra “nebezpečné vírusy„ vyvoláva v posledných rokoch stále vážnejšie obavy lekárskych vedcov a že vakcíny proti pravým kiahňam WHO mohli byť kontaminované.

Skutok bol ľahko vykonateľný Teraz je možné vidieť jemnosť a iróniu v Sovietskom zväze, ako obviňujú Spojené štáty z toho, že vyrobili vírus AIDS vo Ft. Detrick!

Je to pravda aj lož zároveň.

Laboratóriá infiltrované Rusmi

Dnes práve v Rusku, všetkých čo nesúhlasia s komunistickými maniermi KGB Putina označujú ako zahraničných agentov. Tak tu máme prípad ruských zahraničných agentov v USA laboratóriach.

Existujú podstatné informácie, ktoré naznačujú, že choroba AIDS je spôsobená ľuďmi a bola úmyselne rozpútaná na ľudstvo sovietskymi a inými komunistickými agentmi, posilnená medzinárodnými kontrolnými skupinami a šokujúco neúčinnou prácou USA a európskych lekárskych vedcov.

Kultúry ľudských buniek úmyselne infikované zvieracími vírusmi boli neopatrne spracované v USA a európskych laboratóriách, nedbalo sa zaobchádzalo v takom príliš veľkom (v zásade otvorenom) prístupe k novým vírusovým kmeňom. Naši vlastní vedci boli zjavne nevedomými pešiakmi a sovietski agenti vykonali „posledné dotyky“, aby zaistili uvoľnenie, či už úmyselných alebo neúmyselnýc, smrtiacich nových agentov pred nič netušiacim svetom.

Vírusy môžu infikovať baktérie, pretože baktéria je jednobunkový organizmus a vírus je jedna molekula. Bunkové kultúry, v ktorých je vakcína vyrobená z oslabených baktérií, by mohli byť ľahko kontaminované požadovanými rekombinantnými vírusmi dostupnými v rakovinových laboratóriách.

Aby sa zaistilo celosvetové uvoľnenie smrtiaceho vírusu, skrytí komunistickí agenti zrejme spôsobili kontamináciu vakcíny proti pravým kiahňam, ktorá bola v množstve pripravená v západných laboratóriách. Táto kontaminovaná očkovacia látka sa potom široko používa na očkovanie národov tretieho sveta a ďalších v úspešnom medzinárodnom programe na odstránenie kiahní.

Keďže na kľúčových miestach bolo len niekoľko agentov, Sovieti mohli ľahko využiť voľnosť západných laboratórnych postupov na úmyselné zamorenie kultúr živočíšnych buniek použitých na výrobu vakcín.

V kľúčových laboratóriách mali množstvo agentov, pretože boli otvorene pozvaní a prijatí! Sovieti v tom mali prsty až po lakeť

Carltonovi Gajduskovi vedúcemu laboratória štúdií centrálneho nervového systému Národného ústavu zdravia a laboratória pomalých, latentných a miernych infekcií vírusom, bola položená otázka: „Nie je Fort Detrick v Marylande takým výskumným zariadením pre biologické vojny?“

Odpovedal: „Nie, dôrazne nie! Vo Fort Detrick sa dnes nerobí žiadna obranná ani útočná mikrobiológia. Je to národné zariadenie na výskum rakoviny v NIH. V tomto zariadení mám budovu, kde je viac dobrých a lojálnych komunistických vedcov zo ZSSR a Ćíny s úplnými prístupovými kľúčmi do všetkých laboratórií ako Američania.

Keďže tu pracujú občania USA v noci a zahraniční komunistickí vyšetrovatelia, očividne tu neprebieha žiadna „tajná“ aktivita bakteriálnych vojen. Dokonca je nabitá aj armádna jednotka pre infekčné choroby so zahraničnými pracovníkmi s nie vždy priateľskými štátnymi príslušníkmi. Je to platná základná výskumná jednotka o celosvetových problémoch infekčných chorôb, pri ktorej sa neodohrávajú žiadne utajované ani tajné činnosti“

Ide o to, že v týchto laboratóriách sa vyrábali vírusy, ktoré by rástli v ľudských bunkách. Pod prísnou kontrolou bolo možné tieto nové smrtiace činidlá bezpečne študovať a mnohé veci by bolo možné experimentálne vyskúšať, aby sa zistilo, či spomaľujú, zastavujú alebo zabíjajú vírusy a uzdravujú alebo prospievajú vírusom infikovaným kultúram ľudských buniek.

Vírusy boli vyvinuté tak, aby boli prospešné pre človeka tým, že pomáhajú vo vojne proti rakovine, na ktorú kladieme najväčší dôraz. Mnoho z nich však bolo presne to isté, čo by bolo vyvinuté v laboratóriu biologických vojen: smrtiace nové vírusy, ktoré uprednostňujú človeka ako hostiteľa, a proti ktorým si ľudia vytvorili malú alebo žiadnu imunitu.

Toľko k veľkým vedeckým strážnym psom.

Laboratóriá USA „Cancer War“ boli infiltrované, ako sme povedali, ironicky sme sami pomohli naložiť a nabodnúť toto potenciálne katastrofálne biologické bojové delo. Nepochopiteľne boli nepriateľské prsty, dokonca povzbudzované. umiestniť na spúšť.

Mnoho našich zariadení lekárskeho výskumu zapojených do tohto výskumu obsahovalo známych komunistov, disidentov atď

T. Bearden


Ako sa píše na webe, že “Pravda vás vyslobodí” – Pravda vás vyslobodí, CIA MKUltra, Paul Bennewitz

USA jednoducho podcenili komunistov ich radikálne vraždiace ideály pre ovládnutie sveta jednou politickou stranou presne ako Ilumináti a naleteli ako pri Andropovovej Glasnosti Gorbačova.

Virtuálna Privátna sieť

Virtuálna Privátna Sieť pre Internet ak nechcete byť vždy sledovaný