Knihy o cestovaní, Pivo a pivovary v Českej republike. Tipy na výlety z edície sprievodcov do vrecka si kladie za cieľ poodkryť čitateľom súčasnú podobu pivovarníctva v Českej republike a ukázať im, že české pivo nie sú len klasické a všetkým dobre známe spodne kvasené ležiaky. Čitateľ zistí, že pivný svet je aj u nás nesmierne bohatý a že je možné vyberať z množstva (veľakrát aj exotických) chutí. Prvá časť sprievodcu je venovaná pivu ako takému – jeho histórii, výrobe, rozdeleniu podľa výrobných technológií, konzumácii piva, jeho vplyvu na ľudské zdravie, pivu a kultúre atď.

Knihy o cestovaní v Českej republike, Pivo a pivovary, Jan Eliášek

Pivo a pivovary Čech, Moravy a Slezska - kapesní průvodce/anglicky - Jan Eliášek

Tipy na výlety
Moravy a slezska

Pivo a pivovary Čech, Moravy a Slezska - kapesní průvodce/česky - Jan Eliášek

Tipy na výlety
Moravy a slezska

Pivovary Čech, Moravy a Slezska/1:500 tis.(tematická mapa)

Tipy na výlety
Moravy a slezska

Všetko je doplnené množstvom fotografií, schém, nákresov a máp. Hlavná časť publikácie je potom venovaná miestam, kde náš národný nápoj vzniká – pivovarom a minipivovarom celej Českej republiky. Na prehľadných mapkách jednotlivých krajov nájde čitateľ 412 pivovarov (stav k 31. 4. 2017), pričom viac ako stopäťdesiat z nich sú venované celostránkové prezentácie, pri ktorých nechýba logo pivovaru a etikety ponúkaných značiek pív. Prezentácie sú zároveň pozvánkou na návštevu pivovaru, prehliadku výrobných priestorov a degustáciu jeho prod

Knihy o cestovaní, Tipy na výlety. 25. titul z edície sprievodcov do vrecka si kladie za cieľ poodkryť čitateľom súčasnú podobu pivovarníctva v Českej republike a ukázať im, že české pivo nie sú len klasické a všetkým dobre známe spodne kvasené ležiaky. Čitateľ zistí, že pivný svet je aj u nás nesmierne bohatý a že je možné vyberať z množstva (veľakrát aj exotických) chutí. Prvá časť sprievodcu je venovaná pivu ako takému – jeho histórii, výrobe, rozdeleniu podľa výrobných technológií, konzumácii piva, jeho vplyvu na ľudské zdravie, pivu a kultúre atď. Všetko je doplnené množstvom fotografií, schém, nákresov a máp. Hlavná časť publikácie je potom venovaná miestam, kde náš národný nápoj vzniká – pivovarom a minipivovarom celej Českej republiky. Na prehľadných mapkách jednotlivých krajov nájde čitateľ 412 pivovarov (stav k 31. 4. 2017), pričom viac ako stopäťdesiat z nich sú venované celostránkové prezentácie, pri ktorých nechýba logo pivovaru a etikety ponúkaných značiek pív. Prezentácie sú zároveň pozvánkou na návštevu pivovaru, prehliadku výrobných priestorov a degustáciu jeho pre

Podzemní památky středních Čech - Václav Cílek, Martin Majer, Falteisek Lukáš

Tipy na výlety
Falteisek lukáš

Poutní místa Soběslavska a Třeboňska - Jiří Černý

Tipy na výlety
Poutní místa soběslavska a třeboňska

Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety do podzemí - Vladimír Soukup, Petr David st.

Tipy na výlety
Petr david st.

Knihy o cestovaní, Tipy na výlety. Veľmi úspešný titul Pivovary Českej republiky sme sa rozhodli vydať v stručnejšej mapovej verzii a kvôli rozlíšeniu aj s trochu pozmeneným názvom. Aj bez brožúry podrobne predstavujúcej jednotlivé pivovary a výrobu piva v ČR všeobecne, mapa obsahuje všetky pivovary na našom území a zároveň uvádza ich zoznam s kontaktmi a informáciami o možnosti prehliadok, múzeách, pivovarských reštauráciách, ubytovaní, pivných kúpeľoch i turistických známkach. vyobrazením všetkých fungujúcich pivovarov na území Českej ilustrácie pivovarov od Jaroslava Staňkaschéma výroby piva v tradičnom pivovaru múzea, exkurzie, ochutnávky, pivovarské reštaurácie, ubytovanie pivné kúpele, turistické známky stav: apríl 2013 česky, anglicky, nemecky

Pútnicke miesta

Táto kolektívna monografia odhaľuje tajomstvo stredočeského podzemia a ukazuje jeho rozmanitosť a krásu. Svet nad a pod zemou nemôžeme chápať oddelene – ťažba zlata, striebra, železa, uránu, uhlia a vápenca mala obrovský vplyv na samotný vznik českých krajín a posledných tisíc rokov bola jednou z hlavných síl vývoja spoločnosti. Keď sa na oblasť stredných Čiech pozrieme z hľadiska surovín, rýchlo pochopíme, prečo sa stali hospodárskym centrom a hnacím „motorom“ krajiny. Berte túto knihu nielen ako sprievodcu na výlety, ale aj ako návod, ako porozumieť kraju, v ktorom žijeme či ktorý navštevujeme.

Knihy o cestovaní, Tipy na výlety. Kniha podrobne spracováva pútnické miesta v juhočeských regiónoch bývalých okresov Tábor a Jindrichuv Hradec. V prídavnej časti si orientačne všíma aj susedné oblasti Dolného Rakúska. Podobne ako v autorových predchádzajúcich tituloch text vychádza predovšetkým z historického a umeleckohistorického štúdia a je usporiadaný encyklopedicky podľa jednotlivých lokalít s bohatou obrazovou dokumentáciou. Pozornosť je venovaná kultu milostných obrazov a sôch a tiež drobným sakrálnym objektom súvisiacim s pútnictvom. Pre študentov a širokú verejnosť sú zaradené vysvetlivky a charakteristiky niektorých pojmov. Všetkým záujemcom o kultúrne dedičstvo katolíckej cirkvi sa tak dostáva do rúk ďalšia základná literatúra k téme.

Knihy o cestovaní. Tento súbor zaujímavých tipov na výlety nie je určený pre tých, ktorí trpia nepríjemnými pocitmi v stiesnených priestoroch. Pokiaľ však máte trochu zmysel pre dobrodružstvo, ak ste ako deti tajne preliezali kadejakým otvorom vedúcim do podzemia, pokiaľ vás lákajú priestory bez slnka, ale so stopami najdávnejšej histórie, potom je táto knižka určená práve vám. Pozývame vás na prechádzku podzemím – do jaskýň, starých šácht, podzemných častí vojenských pevností, mestských pivníc a chodieb. Pri všetkých výletoch uvádzame ďalšie odporúčané tipy, o ktoré môžeme obohatiť program, a nevyhnutné praktické informácie. Výlet do podzemia býva síce kratší, ale obvykle zložitejší ako putovanie pod šírou oblohou. Ale zážitok to je.

Virtuálna Privátna sieť

Virtuálna Privátna Sieť pre Internet ak nechcete byť vždy sledovaný