Najšťastnejšie krajiny sveta sú Fínsko a severské štáty. Fínsko bolo podľa správy Organizácie Spojených národov štyri roky po sebe označené za najšťastnejšiu krajinu. Dokonca aj na ďalekom juhu krajiny, kde žije väčšina Fínov, sú obyvatelia v hlbokej zime svedkami iba šiestich hodín slnečného svetla denne.

Najšťastnejšie krajiny dnešného sveta, Fínsko, severské štáty

Slovensko len môže zaplakať, lebo to čo robia neonacistickí antivaxeri svojim klamstvami a hoaxmi o očkovaní je nešťastie. Títo nešťastní zakomplexovaní ľudia sú platení bláznami z lsns, republiky kulturblogu, aby šírili klamstvo a negativitu kde sa ozvú. Zrejme nie sú šťastní, že ešte nezomreli na Covid-19. Milana Uhríka dobehla zase spravodlivosť. Klamstvá o vedcovi! Kotlebovec Uhrík priznal, že klamal. Dookola, Ich sprostí voliči sú rovnakí zakomplexovaní nešťastní ľudia.
Milana Uhríka dobehla spravodlivosť. Klamstvá o vedcovi
Napriek tejto temnote je Fínsko oficiálne najšťastnejšou krajinou na Zemi a toto ocenenie si vyslúžilo už štyri roky po sebe. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov o šťastí vo svete 2021, ktorá je založená na jedinej, aj keď subjektívnej otázke: Účastníci na celom svete majú ohodnotiť svoje šťastie na stupnici od jednej do desať.

Ostatné severské štáty vrátane Islandu, Dánska a Švédska sa tiež držia na popredných miestach v zozname. Jedinou mimoeurópskou krajinou, ktorá boduje medzi desiatkou najšťastnejších, je Nový Zéland. Medzitým štáty vrátane Afganistanu, Južného Sudánu a Zambie neustále klesajú na koniec zoznamu. Spojené štáty sú momentálne na 14. mieste.

Ostatné rebríčky ukazujú podobné výsledky. Index prosperity Legatum, ktorý meria ekonomický a sociálny blahobyt, tiež uvádza relatívne vysokú úroveň blaženosti v severských krajinách v porovnaní s tými, ktoré zažívajú intenzívne konflikty.

A hoci nedostatok bohatstva môže priviesť národ na koniec tabuľky, samotné peniaze nestačia na to, aby sa krajina dostala na vrchol. Vezmite si napríklad Hong Kong. Podľa údajov Svetovej banky je to desiata najbohatšia krajina, pokiaľ ide o hrubý národný dôchodok (HND). Hongkong sa však nachádza v spodnej polovici indexu OSN za krajinami s nižším HND, ako sú Albánsko, Ghana a Ekvádor.

Celkovo výskumníci tvrdia, že stabilná politika, sociálne záchranné siete, bezplatná zdravotná starostlivosť a vysoká úroveň dôvery verejnosti v demokratický systém sú ingredienciami pre šťastnú populáciu. „V konečnom dôsledku to nie je kultúra, ale inštitúcie“ hovorí Frank Martela, výskumník psychológie na univerzite Aalto vo Fínsku, ktorý prispieva do správy OSN.

Podľa správy z indexu prosperity Legatum v Hongkongu je menej ako hviezdny výkon Hongkongu súčasťou regionálneho trendu, v ktorom sa uvádza, že „pokrok sa v Ázii a Tichomorí spomalil najmä v dôsledku zhoršenia bezpečnosti a ochrany, osobnej slobody a ekonomickej kvality“. a vzdelanie.”

India je ďalším príkladom, v ktorom rastúce bohatstvo nemusí nevyhnutne znamenať rastúce šťastie, hovorí Martela. “Za posledných desať rokov jej HDP rýchlo rastie, ale jej šťastie klesá.” Mohlo by to byť prejavom politickej nestability na subkontinente a rastúceho napätia medzi indickými náboženskými komunitami.

Nízka úroveň zelenej vegetácie

Vystavenie prirodzenému vonkajšiemu prostrediu alebo zeleným plochám je vo všeobecnosti spojené s lepším fyzickým a duševným zdravím. Podľa štúdie z roku 2019 jednotlivci, ktorí uviedli, že strávia v prírode aspoň 120 minút týždenne, preukázali vyššiu úroveň zdravia a pohody. Urbanizácia – a privatizácia verejnej pôdy a zdrojov v mestách však dnes prispieva k postupnej strate verejnej zelene, čo môže byť škodlivé pre naše celkové zdravie.

„Život v oblastiach miest s nízkou úrovňou vegetácie, stromy, kríky, záhrady, parky má zdravotné náklady,“ hovorí William Sullivan, profesor a riaditeľ iniciatívy Smart, Healthy Communities na University of Illinois. Štúdie ukazujú, že v porovnaní s ľuďmi žijúcimi v zelenších mestských oblastiach sa tí, ktorí žijú v neplodnejších oblastiach, pomalšie zotavujú z duševnej únavy a je u nich väčšia pravdepodobnosť, že budú agresívni a násilní.


Ako proti predávkovaniu drogami: Lieky proti predávkovaniam drogami, Predajné automaty, zvýšenie dostupnosti naloxónu


Mestská zeleň podporuje aj neformálny sociálny kontakt medzi susedmi v intraviláne miest, ktorý hrá zásadnú úlohu pri vytváraní a udržiavaní susedských sociálnych väzieb. To naznačuje, že ľudia žijúci v oblastiach s nízkou úrovňou vegetácie môžu mať menšiu pravdepodobnosť, že budú mať v blízkosti silné sociálne siete. Silné sociálne väzby sú spojené s dlhším životom a lepším blahobytom, zatiaľ čo osamelosť a sociálna izolácia sú spojené s horším zdravím a depresiou, čo ešte viac zdôrazňuje význam zelených, vonkajších spoločných priestorov.

Vysoká pánska obuv na turistiku

Vysoká pánska obuv na turistiku