Ivermectin v liečbe COVID-19 je další nezmysel zaočkovaného blázna Mesíka, ktorý bez atestácie v medicíne chce liečiť ľudí. Liek nemá a nemal nikdy žiadny jasný prínos pri liečení SARS-CoV-2. Nové štúdie z augusta 2021 nenašli žiadny štatisticky významný účinok! Ak si prečítate nezmysly mesíka tak sa dozviete, že epidémia mala skončíť na Veľkú Noc 2020!!! Ale teraz kváka už o pandémii, lebo je október 2021.

Ivermectin v liečbe COVID-19, nezmysel blázna Mesíka

Ivermectin je odčervovač koní a antiparazitický liek, ktorý bol na celom svete propagovaný na liečbu Covid-19. Nedávno toho bolo v správach veľa, pretože sa zdá, že veľká časť dôkazovej základne pre tento liek bola založená na podvodnom výskume, ktorý, ako tvrdne hovorí veda, sa zvyčajne považuje za trochu problém.

Dúfali sme však, že liek funguje na Covid-19, pretože napriek popraskaniu základov výskumu stále existovalo množstvo pozitívnych skúšok a niektoré z nich boli skutočne dobre urobené. Áno, podvod je zlý, ale nemôžeme vyhodiť dieťa s vodou do kúpeľa len preto, že k jednej štúdii nemuselo dôjsť vôbec.
Pri liečeni SARS-CoV-2

Práve boli zverejnené výsledky veľmi rozsiahlej novej štúdie, ktorá nepreukázala žiadny prínos pre ivermektín v porovnaní s placebovou tabletkou. Teraz sa zdá byť depresívne pravdepodobné, že ivermektín pravdepodobne nie je užitočný pri liečbe Covid-19.

Antivaxeri sú šarlatáni

Spoločné klinické skúšky

Nová predmetná štúdia sa nazýva Spoločné klinické skúšky a je to skutočne úžasná spolupráca medzi niekoľkými univerzitami a výskumnými skupinami na skúmaní účinkov repurovaných liekov na ľudí s SARS-CoV-2, ktorí navštevujú nemocnice ako ambulantní pacienti.

V zásade sa pozerajú na ľudí, ktorí sú v strednom riziku, ale majú relatívne mierne ochorenie, randomizujú ich tak, aby dostali buď jedno z niekoľkých liekov alebo placebo, a potom zistia, či tieto lieky majú nejaký prínos pri liečeni SARS-CoV-2. Plný protokol je majstrovským dielom vedecky dobre stojí za prečítanie, ak máte záujem.

Táto štúdia už ukázala, že hydroxychlorochin a lopinavir/ritonavir pravdepodobne nebudú prospešné pre ľudí s Covid-19

v ambulantných podmienkach a kvôli humbuku okolo ivermektínu zaradil liek do liečebného ramena, aby zistil, či funguje. Výsledky z tejto časti štúdie, vrátane viac ako 1 300 pacientov, boli zverejnené v súhrnnej forme.

Neukázali žiadnu výhodu pre ivermektín pri liečení SARS-CoV-2. Vôbec nič.

Teraz stojí za zmienku, že nejde o konečné výsledky – autori vydali prezentáciu spolu so zdĺhavou prezentáciou, ale zatiaľ nemáme skutočnú publikovanú verziu štúdie.

Ako už bolo povedané, protokol je k dispozícii online a samotná štúdia je veľmi pôsobivým vedeckým dielom. V kvalitnej štúdii s viac ako 1300 ľuďmi vedci zistili, že podanie ivermektínu ľuďom s ľahkým ochorením vôbec neznížilo riziko hospitalizácie alebo smrti.

Toto je doposiaľ najväčšia a najlepšia štúdia na ivermektíne. Vďaka tomu je nález celkom solídny a veľmi sklamaním pre nás všetkých, ktorí sme dúfali, že ivermektín je skutočne účinný proti SARS-CoV-2.

Tieto výsledky teda nepreukázali žiadny prínos pre ivermektín. Je to veľmi užitočné, ale vyvoláva to ďalšiu otázku: Čo to znamená pre ivermektínovú literatúru ako celok?

https://dcricollab.dcri.duke.edu/sites/NIHKR/KR/GR-Slides-08-06-21.pdf

Na základe týchto výsledkov je pravdepodobné, že liek znižuje riziko úmrtia len o málo (v rozmedzí 10%), čo je stále skutočne dobrý zásah, aj keď to nie je zázrak, v ktorý niektorí dúfali. Ale skutočne to ešte nie je možné s istotou povedať a zdá sa, že najväčšie a najlepšie pokusy vykresľujú veľmi depresívny obraz ivermektínu, ktorý nemá žiadny prínos.

Je úplne možné možno dokonca pravdepodobné-, že ivermektín je pri liečbe Covid-19 úplne zbytočný. Vzhľadom na to, že drogu užili desiatky, ak nie stovky, miliónov ľudí na liečbu Covid-19 na celom svete, je to skutočne nešťastné zistenie, s ktorým sa musíme stretnúť. Prechádzajúca študia júla 2021
Neukázali žiadnu výhodu pri liečení

Táto nová skúšobná verzia má mierne striebornú podšívku. Fluvoxamín, ďalší lacný repurovaný liek, ukázal celkom pôsobivé výhody z hľadiska rizika hospitalizácie. Aj keď nebolo zaznamenané žiadne zlepšenie rizika smrti ľudí, stále to ukazuje na to, že fluvoxamín je potenciálne veľmi účinnou liečbou pre ľudí s včasným alebo miernym ochorením Covid-19, čo je skutočne fantastické zistenie.

Aj keď sa všetci môžeme zhodnúť na skutočnosti, že ivermektín je stále menej účinný, môžeme oslavovať úžasných vedcov, ktorí vykonali túto prácu, a rastúcu pravdepodobnosť, že fluvoxamín môže byť v skutočnosti veľmi užitočným liekom pre Covid- 19. Toto je prvá dobrá skúška, ktorá preukázala taký prínos, ale ako som už povedal, bola to veľká a veľmi solídna práca, takže je pravdepodobné, že fluvoxamín je skutočne účinný, rovnako ako pravdepodobne vyzerá, že ivermektín nie je.


Ivermectín na prevenciu hospitalizácií u pacientov s COVID-19 randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia.

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06348-5

Nebudem dávať text iba závery, čitateľ nie je lekár, na rozdiel od všetkých antivaxerov na svete 🙂

Záver

V tejto štúdii nemala liečba ivermektínom u pacientov s miernym alebo stredne závažným ochorením COVID-19 významný vplyv na prevenciu hospitalizácie pacientov s ochorením COVID-19. V sekundárnych koncových bodoch neboli pozorované žiadne významné rozdiely okrem času, ktorý uplynul od hospitalizácie do invazívnej MVS, kde to pacienti, ktorí dostávali ivermektín, vyžadovali významne skôr.

Pokiaľ je nám známe, toto je prvá randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, recenzovaná štúdia na publikovanie v ktorej bola hodnotená účinnosť ivermektínu pri prevencii hospitalizácií.

V súlade s výsledkami našej štúdie bola nedávno publikovaná randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia. Táto štúdia analyzovala 398 pacientov podľa toho, či dostávali ivermektín alebo placebo. Neboli pozorované žiadne významné rozdiely v primárnom výsledku symptomatického zlepšenia.

Skutočnosť, že v primárnom koncovom bode hospitalizácií v tejto štúdii neboli nájdené žiadne významné rozdiely, môže byť spôsobená rôznymi faktormi. Prvým je, že ivermektín nie je v tejto skupine pacientov účinný, aby sa zabránilo hospitalizácii.

Druhým je, že štúdia IVERCORCOVID19 nemá dostatočný výkon, pretože miera hospitalizácie bola pri výpočte veľkosti vzorky nižšia, ako sa očakávalo, a tiež skutočnosť, že v primárnom cieľovom bode sa odhadovalo ambiciózne zníženie o 50–70%.

Po tretie, dávka ivermektínu upravená podľa hmotnosti pacientov bola nízka, čo na jednej strane mohlo potvrdiť, že tieto dávky nie sú účinné, ale alternatívne by to mohlo poskytnúť príležitosť na štúdium účinnosti vyšších dávok ivermektínu.

Ak chcete Ivermektín, nezabudnite, že musíte dostať najprv Covid. Tak len riskujte či dostanete dlhý, krátky alebo kyslíkový pred márnicou.

Vysoká pánska obuv na turistiku

Vysoká pánska obuv na turistiku